Coronaviruset gör att utskotten stuvar om

KRISÅTGÄRD. Hela samhället påverkas av coronaviruset. Riksdagens utskott är inget undantag.
– Vi kommer fortsätta att ha sammanträden men vi kommer att ha färre sammanträden med mindre ambitiösa dagordningar, säger Jens Holm (V), ordförande i trafikutskottet.

Kampen mot coronaviruset får följdverkningar i riksdagsarbetet. Endast 55 ledamöter kommer att delta i kammaren vid omröstningar. Även utskotten drabbas. Möten kommer fortfarande att hållas men de blir färre.

– Vi kommer fortsätta att ha sammanträden men vi kommer att ha färre sammanträden med mindre ambitiösa dagordningar, säger Jens Holm (V), ordförande i trafikutskottet till Altinget.

Lagändringar och beredning som berör kampen mot coronaviruset kommer att prioriteras före andra frågor.

Login