Centern KU-anmäler regeringen för skogsinventering

KU-ANMÄLAN. Centern har KU-anmält regeringen för inventeringen av nyckelbiotoper. Anmälan omfattar tidigare ministrarna Bucht (S) och Skog (MP) samt miljöminister Lövin (MP) – däremot inte landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Centerns Peter Helander har anmält miljöminister Isabella Lövin (MP) och tidigare landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) samt tidigare miljöminister Karolina Skog (MP) till konstitutionsutskottet.

Anledningen är Skogsutredningen som lämnades över till regeringen i måndags. Enligt skogsutredaren Agneta Ögren finns ingen uttalad rättslig grund för Skogsstyrelsens omtvistade inventering av höga naturvärden, nyckelbiotoper. 

– Skogsutredningen ifrågasätter legaliteten i nyckelbiotopsregistreringarna. Med en granskning av KU vill jag få svar på vad regeringen har haft för lagstöd att driva frågan? Har man hållit sig inom ramarna för vad regeringen får göra, säger Peter Helander till Altinget.

Login