C vill ha enklare skatteregler

KORTNYTT. Centerpartiet lägger fram förslag om att inkludera skattesystemet i regelförenklingsarbetet. Ett förslag som skulle öka konkurrenskraften för svenska företag, menar Per Åsling, ordförande i riksdagens skatteutskott (C). 

Centerpartiet vill satsa på att minska byråkratin, en fråga som de anser borde ha högre prioritet inför valet av ny regering i höst. Partiet går nu till val på att inkludera skattesystemet i regelförenklingsarbetet, så är det inte i dag och så var det inte heller när C ansvarade för regelförenklingsarbetet i alliansregeringen. 

Läs också: Landstingspolitiker: Gör som vi – spräng blockgränsen

Per Åsling anser att Sverige har ett krångligare skattesystem än andra länder i Norden. Enligt Åsling lägger exempelvis svenska företag 45 procent mer tid på att hantera skatterna än Norge.

Login