Brustna vallöften synliggör regeringens interna problem

ANALYS. Flera svenska partier sa före valet att de skulle stödja en EU-lag mot skattefusk. Men ändå agerar Sverige bromskloss. Miljöpartiet får än en gång se sig överkörda i regeringen – frågan är hur länge det omaka paret kommer kunna hålla ihop.

I EU pågår ett intensivt arbete med att försvåra avancerad skatteplanering. Frågan har kommit upp på den svenska politiska dagordningen igen efter ett reportage i DN som visar att Sverige i november röstade nej till ett av förslagen, tillsammans med skatteparadis i Europa.

Frågan det gällde var om multinationella företag ska vara skyldiga att publicera uppgifter om hur mycket skatt de betalar i olika länder, så kallad land-för-land-rapportering. När biståndsorganisationen Diakonia inför valet till Europaparlamentet ställde frågan till partierna svarade fem riksdagspartier (V, MP, KD, C och L) att de skulle rösta ja till ett sådant förslag. SD svarade nej. S och M avstod från att svara. Men Socialdemokraterna skrev i Aftonbladet att partiet gick till val på "nya åtgärder för att stoppa skatteflykten.".

I slutändan blev det ändå ett svenskt nej när frågan var uppe i EU-nämnden. Miljöpartiet fick se sig överkörda redan i Regeringskansliet. Medan C och L svängde i frågan och gick på regeringens linje när frågan var uppe i EU-nämnden. 

Login