Britta Lejon: Bra att regeringen ser över tillsynen

FÖRVALTNING. Regeringen vill få ut mer av tillsynen som görs på utvärderingsmyndigheterna. Britta Lejon, ordförande på ST, välkomnar initiativet men hade velat att utredningen även omfattade kommunerna.

– Vi tycker att det är att man tittar på det. En fungerande tillsyn är viktig, säger hon till Altinget. Hon menar att verksamheterna kan bli sårbara när de är så små.

– Det är små verksamheter som ska granska stora verksamheter, säger hon och lyfter fram att det kan bli svårt med kompetens och med avvägning av hur långt ifrån verksamheterna de granskande myndigheterna ska vara.

Alliansregeringen hade en förkärlek för att bryta loss utvärderingsfunktioner på befintliga stora myndigheter till nya små fristående myndigheter. Myndigheterna kom ofta att heta något på analys, som Myndigheten för kulturanalys, Tillväxtanalys, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Trafikanalys. Myndigheterna är små och kunskapsinriktade och saknar ofta direkt myndighetsutövning gentemot medborgare. Deras uppgift är istället att analysera och analysera den omvärld som ”modersmyndigheten” verkar inom och att utvärdera verksamheten på modersmyndigheterna.

Login