Borg: Sena reformer stjälpte Alliansen

EFTERKLOKHET. Alliansen gjorde flera misstag som ledde till att de fyra partierna förlorade regeringsmakten i valet förra året. Det skriver förra finansministern Anders Borg (M) i en artikel på World Economic Forum.

Alliansregeringen borde ha satsat på reformer direkt efter valet 2010 för att kunna skörda dess frukter lagom till valkampanjen 2014, tycker Anders Borg. Men BNP tuffade på fint och allt såg ljust ut. ”Självbelåtenheten förstärktes av opinionssiffrorna 2011 och 2012 som visade ett starkt stöd för regeringen”, skriver Borg.

När regeringen sedan satsade på stimulanser i budgetpropositionerna för 2013 och 2014 var det för sent. ”Vi skulle ha accepterat större budgetunderskott 2011 och 2012.”

Direkt efter valet 2010 borde regeringen ha sjösatt reformer för en mer flexibel arbetsmarknad, med sänkta trösklar för unga och invandrare, tycker Anders Borg.

Login