Betänkande: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Konstitutionsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet föreslår att riksdagen med några redaktionella ändringar antar regeringens förslag till ändringar i kommunallagen och i ett antal andra lagar.

Läs mer

 

Login