Betänkande: Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna

Finansutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

Läs mer

 

Login