Bättre information ger lägre kostnader för vägunderhåll


INFRASTRUKTUR. Trafikverket behöver bättre kunskap om vägarnas slitage för att underhållet ska kunna utföras så kostnadseffektivt som möjligt, anser Riksrevisionen.

Riksrevisionen har granskat effektiviteten i Trafikverkets underhåll av det statliga vägnätet. Granskningen visar att vägarnas tillstånd har förbättrats sedan 1990-talet – trots en 30-procentig ökning av trafiken och utan att de årliga kostnaderna för vägunderhåll har ökat.

Men Riksrevisionen menar att vägunderhållet kan bli mer kostnadseffektivt om brister avhjälps i informationen om hur omfattande, och vilken sorts, skador de olika vägsträckorna har. Det gäller både slitaget på asfalten och tillståndet under vägytan.

– Det behövs bättre information om i vilket skick vägnätet är, till exempel vad gäller äldre motorvägar. Trafikverkets svårigheter att beskriva behovet av underhållsåtgärder riskerar att leda till högre kostnader i framtiden, kommenterar riksrevisor Ingvar Mattson i ett pressmeddelande.

Login