Barn får fritidspeng men inte läkemedel

BUDGET. Fritidspengen bli kvar, däremot blir vare sig gratis läkemedel för barn eller satsningen på förlossningsvård verklighet. Riksdagen röstade igenom Alliansens vård- och omsorgsbudget.

– Det är tombola vi pratar om för den som ska förlösas, det handlar om var du bor och vem du är. Förklara gärna varför förlossningsvården inte behöver mer resurser, sade V-ledamoten Karin Rågsjö när vårdbudgeten debatterades i riksdagen.

– Det handlar om brist på barnmorskor, det löser man inte med ett tillfälligt stöd. Det finns inte horder av barnmorskor som går arbetslösa där ute. Det vi måste göra är vad alliansregeringen har gjort, att öka barnmorskeutbildningen, svarade Anders W Jonsson C.

Regeringen ville satsa 400 miljoner kronor extra på barnmorskor, förlossningsvård och kvinnors hälsa. Den satsningen finns inte med när Alliansens budget genomförs i stället. Andra anslagsökningar som uteblir är bland annat ett ökat anslag för bemanning inom äldreomsorgen och gratis läkemedel för barn.

Login