Arla svarar Littorin: Vi kan inte blunda för utvecklingen

REPLIK. Det är nya villkor på matmarknaden som Arla måste anpassa sig till. Vi flyttar Boxholmsosten till Östersund för att bibehålla osten och skapa ny historia, skriver Heléne Gunnarson, mjölkbonde i Halland och styrelseledamot i Arla.

Heléne Gunnarson
Mjölkbonde i Halland och styrelseledamot i Arla

 

 

Sven Otto Littorin pratar i sin krönika om att Arla är ur takt med tiden. Han skriver även att i den otrygga värld vi lever i i dag finns det ett behov av minnen och att vi söker trygghet i olika produkter i vår närhet.

Arlas beslut att flytta Boxholmsosten grundar sig till viss del på lönsamhet och siffror och det hänger ju ihop med vad konsumenterna efterfrågat under tid och hur vi har sett försäljningen utvecklas. De flesta mejerier och dess produkter har en gedigen historia hur de har bildats och hur smaken på produkten har uppkommit, det har jag stor respekt för. Det är därför vi flyttar osten till Östersund för att bibehålla osten och skapa ny historia, och proverna på ystningarna där har gått bra.

Inte samma då som nu

Vår omvärld och allt som händer runtomkring oss förändrar vårt beteende som konsumenter. Det är lätt att berätta om det som varit och givit minnen, men det finns olika faktorer som inte är samma då som nu.

Några exempel:

  • Andelen av vår disponibla inkomst som vi lägger på mat har sjunkit under flera årtionden.
  • Importen av produkter och försäljning av dem har ökat radikalt.
  • Utvecklingen av försäljning av handelns egne varumärke har ökat avsevärt de senaste åren.

Vi i Arla kan inte blunda för denna utvecklingen utan gör vårt yttersta för att utveckla och bibehålla våra produkter för våra mjölkbönder i denna utmanade omgivning.

Forrige artikel Ola Möller (S): Bankerna bör ta ett större ansvar Ola Möller (S): Bankerna bör ta ett större ansvar Næste artikel S-ledamöter: Hot och hat mot politiker måste bekämpas S-ledamöter: Hot och hat mot politiker måste bekämpas
Unga hoppar av förtroendeuppdrag

Unga hoppar av förtroendeuppdrag

AVHOPP. Var tionde ledamot mellan 18 och 29 år har lämnat region- eller kommunfullmäktige ett år in på mandatperioden. Samtidigt behåller riksdagen sina unga.