Ansträngt i försvaret – L vill göra upp i försvarsberedningen

BUDGET. Det saknas 6,5 miljarder kronor för försvaret fram till 2020, enligt det budgetunderlag som Försvarsmakten har lagt fram. Liberalerna planerar nu för ett initiativ för att få en bred majoritet i försvarsberedningen om mer pengar till försvaret redan i vår.

Enligt överbefälhavare Micael Bydén är det ekonomiska läget i Försvarsmakten ansträngt.

– Vi har inte längre några marginaler och viktiga investeringar får skjutas på framtiden bortom 2020, sade Bydén på en presskonferens där budgetunderlaget presenterades.

Att det saknas 6,5 miljarder beror på valutaeffekter och fördyringar, det som Försvarsmakten kallar urholkningseffekter. Detta innebär att Försvarsmakten får göra omprioritering inom sina ramar för att kunna genomföra det beslut som riksdagen fattade 2015 och det sker genom att investeringar i materiel får skjutas på framtiden. Bydén underströk också att senareläggningen innebär att försvaret kommer att tappa i förmåga längre fram.

Login