Anställda kan tvingas säga upp sig vid myndighetsflytt

OMLOKALISERING. Anställda har valet att följa med en myndighet som flyttar eller säga upp sig. Det är konsekvensen av en dom från Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen har slagit fast att myndighetsanställda har arbetsplikt i hela landet. I praktiken innebär det att anställda som inte vill följa med när deras myndigheter omlokaliseras måste säga upp sig.

– Vi är bekymrade och överraskade över utgången för det innebär att det gäller en annan ordning på statens område än på den privata arbetsmarknaden, säger Per-Olof Persson, förbundsjurist på Jusek, till Altinget.

Det är fackförbunden Jusek och ST som stämt staten för att pröva frågan. I just det här fallet gäller det omlokaliseringen av Fastighetsmäklarinspektionen från Stockholm till Karlstad. Men Arbetsdomstolens dom väntas bli vägledande också för kommande omlokaliseringar.

Login