Anna Johansson: Åtgärder är redan på gång

TRAFIK. Riksdagsbeslutet i förra veckan där oppositionen drev igenom att regeringen ska tillsätta en bred utredning angående bristande konkurrens i åkeribranschen ändrar inte regeringens politik på området, meddelar infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Oppositionen drev i förra veckan igenom att regeringen ska tillsätta en utredning om konkurrensen i åkerinäringen. Kritiken gäller att utländska företag kan jobba under andra förutsättningar än de svenska och att det blir en orättvis konkurrenssituation på marknaden.

Men infrastrukturministern menar att motsvarande arbete redan pågår.

– Vi jobbar mycket med det redan. Ett stort uppdrag ligger på Transportstyrelsen för att ta fram åtgärder som ska skapa sunda konkurrensvillkor, säger infrastrukturminister Anna Johansson till Altinget.

Login