Anders Borg: "Är mycket skeptisk till regeringens politik"

KRITIK. Den tidigare finansministern ger en känga till Magdalena Andersson. Han tror inte på att slopa överskottsmålet och manar till försiktighet i finanspolitiken.

Den senaste tiden har diskussionen om ett avskaffat överskottsmål åter kommit upp på den politiska dagordningen. En av förespråkarna för att ersätta överskottsmålet med ett balansmål är finansminister Magdalena Andersson (S). Men hennes företrädare på posten, Anders Borg tror inte att det är en bra idé. 

– Även om det går bra just nu tycker jag att man ska vara försiktig. Sådana frågor tycker jag man gott och väl kan grunna på rätt länge innan man ändrar sig, säger Anders Borg till Altinget. 

Dagens finanspolitiska ramverk reviderades så sent som i fjol och började gälla vid årsskiftet. Ramverket innehåller dels ett överskottsmål på en tredjedelsprocent av BNP över en konjunkturcykel, dels att statsskulden ska ha ett skuldankare på 35 procent i relation till BNP. Det är ett riktvärde, skulden ska helst ligga däromkring och varken vara för hög eller för låg.  

Login