Alliansen minskat stöd i opinionen

KORTNYTT. Aftonbladet/Inizios aprilundersökning visar minskat stöd för Alliansen jämfört med tidigare månad. Sverigedemokraterna håller kvar sitt stöd trots flera partiavhopp.