Utredningsförslag om arbetskraft får hård kritik

ARBETSKRAFTSINVANDRING. Förslaget som presenterades i december för att stärka skyddet för arbetskraftsinvandrare får nu tuff kritik av Svenskt Näringsliv och Saco.

Ingrid Utne har på regeringens uppdrag utrett vilka lagändringar som bör ske för att stärka skyddet för arbetskraftsinvandrare. Ett av de förslag hon i december överlämnade till justitieminister Morgan Johansson var en lagändring som gör att de arbetsgivare som inte lever upp till krav på lön och övriga anställningsvillkor ska kunna dömas till fängelse i högst ett år eller böter. Arbetsgivaren föreslås också få möjlighet att rätta till de fel som föreligger.

Ett annat förslag är att Migrationsverket ska få tillgång till vissa uppgifter hos Skatteverket och Kronfogden för att kunna pröva ärenden om arbetstillstånd effektivare. Arbetsgivare ska också kunna straffas för så kallade skenanställningar.

– Det är en relativt allvarlig bild som växer fram med skenanställningar, ett stort mörkertal och vanligt att man får återkalla arbetstillstånd. Det är förstås viktigt att man har ordning och reda i systemen, både för arbetstagaren och ur en bredare arbetsmarknadssynvinkel att man har schyssta villkor och inte snedvrider konkurrensen, kommenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) då och sade sig vilja skynda på lagförslaget.

Login