Fiskebrott avkriminaliseras

FISKE. Vissa fiskebrott ska avkriminaliseras, har riksdagen beslutat.

Riksdagen har beslutat att vissa brott mot reglerna enligt fiskelagen om hantering av fångst efter landning ska avkriminaliseras. I stället ska regelbrott leda till en sanktionsavgift. Orsaken bakom lagförslaget från regeringen är att det bedöms som en mycket effektivare åtgärd. Detta eftersom de straffrättsliga sanktionerna i princip aldrig utnyttjas i dag, då det rör sig om brott med mycket låg prioritet. EU-kommissionen har påpekat för Sverige att detta är en brist i det svenska sanktionssystemet för fisket.

Avgiften ska uppgå till minst 1 000 kronor och högst 50 000 kronor.

Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2016.

Login