Fiskebrott avkriminaliseras

FISKE. Vissa fiskebrott ska avkriminaliseras, har riksdagen beslutat.

Johanna Alskog

Riksdagen har beslutat att vissa brott mot reglerna enligt fiskelagen om hantering av fångst efter landning ska avkriminaliseras. I stället ska regelbrott leda till en sanktionsavgift. Orsaken bakom lagförslaget från regeringen är att det bedöms som en mycket effektivare åtgärd. Detta eftersom de straffrättsliga sanktionerna i princip aldrig utnyttjas i dag, då det rör sig om brott med mycket låg prioritet. EU-kommissionen har påpekat för Sverige att detta är en brist i det svenska sanktionssystemet för fisket.

Avgiften ska uppgå till minst 1 000 kronor och högst 50 000 kronor.

Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2016.

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN – RIKSDAGSBESLUT

Vad händer nu?

Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti i år, 2016.

Överträdelser vid hantering av fisk ska kunna ge sanktionsavgift (MjU17)
 

 


Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00