Uteblivet helhetsgrepp på hjälpmedel

HJÄLPMEDEL. Regeringen har tillsatt en utredning om hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning. Målet är att öka likvärdigheten och minska skillnaderna över landet. Men den helhetssyn på frågan som Handikappförbunden har efterlyst uteblir.

När barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) nu tillsätter en utredning som ska se över hjälpmedelsområdet ska utredaren bland annat granska ansvarsfördelningen och samverkan mellan landstingen, kommunerna och även, i vissa fall, universiteten, vad gäller hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning.

Målsättningen är att tillgången till hjälpmedel ska bli mer likvärdiga över landet, inklusive avgiftssättningen. Utredaren ska även överväga ett samlat huvudmannaskap.

Utredningen är efterlängtad av paraplyorganisationen Handikappförbunden, men utredningsdirektiven är inte vad förbundet hade hoppats på. Det säger Sofia Karlsson, inrikespolitisk utredare vid Handikappförbunden. Förbundet lämnade i somras in ett underlag till socialdepartementet med frågor som skulle behöva ingå i utredningsdirektiven.

Login