Tandvården måste informera mera

INTERNATIONELLT. Efter kritik från EU-kommissionen föreslår regeringen nu ett lagstadgat krav på att tandvårdspersonal måste informera patienter från andra EES-länder om bland annat försäkringar och patientnämnder. De ska också skriva en specificerad faktura.

EU-kommissionen har varit på Sverige för att direktivet om patientrörlighet inte har införts ordentligt här. Regeringen har därför tidigare tagit fram förslag om lagändringar för sjukvården. Och nu kommer lagförslagen som ska se till att tandvården lever upp till direktivets bestämmelser.

Lagändringarna innebär att tandvården ska informera patienter från andra EES-länder om vårdgivarregistret, patientnämndernas verksamhet och om rätten till patientskadeersättning.

Tandvården måste också ge patienterna en specificerad faktura för vården.

Login