Legitimationskrav för kuratorer skyndas på

VÅRD. Riksdagen vill att regeringen så snart som möjligt inför legitimationer för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Det beslutade riksdagen på onsdagen.

– Kuratorer är i dag den enda akademiska utbildningen inom sjukvården som inte har legitimation, trots att alla krav uppfylls. Det är viktigt att visa att yrkesgruppen behövs och att den är viktig, sade riksdagsledamoten Larry Söder (KD) när frågan debatterades i riksdagen.

Frågan om legitimationer för kuratorer inom hälso- och sjukvården har utretts vid ett flertal tillfällen, senast av Socialstyrelsen. Vid en tidigare utredning konstaterade en majoritet av remissinstanserna att det borde finnas ett legitimationskrav. Bland annat av patientsäkerhetsskäl, eftersom kuratorerna har ett stort behandlingsansvar.

Regeringen arbetar med att ta fram ett förslag om att införa ett legitimationskrav, vilket socialutskottet är positivt till. Trots att det finns områden som behöver utredas ytterligare anser utskottet att beredningen borde skyndas på. Riksdagen beslutade därför att regeringen så snart som möjligt ska införa ett legitimationskrav. Helst ska ett förslag aviseras i höstens budgetproposition och regeringen ska lämna besked när kravet som tidigast kan börja gälla.

Login