Ökad plikt att anmäla när barn far illa

OMSORG. Barnombudsmannen ska bli skyldig att göra en anmälan så fort det finns misstanke om att ett barn far illa. Det föreslår socialdepartementet i en promemoria.

När barnombudsmannen (BO) instiftades aviserades det att myndighetens anmälningsskyldighet borde ses över när verksamheten väl hade kommit igång. Nu har det gått mer än tjugo år sedan dess och anmälningsplikten har inte ändrats.

– Tanken från början var att det skulle påverka förtroendet från barn och unga om vi var skyldiga att anmäla i alla de situationer som anges i socialtjänstlagen. Men vi har sett att det inte är problematiskt, utan att det är många barn och unga som vänder sig till oss för stöd, säger Anna Karin Boqvist, program- och utredningschef, till Altinget.

Begränsningar för BO

Login