Beslut: Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

Behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2018/19. Det gäller:

Även eventuella nya ärenden som kan komma att skickas till finansutskottet under resten av riksmötet 2017/18 får skjutas upp till nästa riksmöte.

Läs mer

Login