Betänkande: Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Kulturutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet föreslår att riksdagen medger att behandlingen av dels skrivelse 2017/18:246 En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället, dels proposition 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service, dels skrivelse 2017/18:264 Kultur i hela landet, dels de ytterligare ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte, får skjutas upp till nästa riksmöte.

Läs mer

 

Login