Maria Rosander (51)

Polis, ledamot i arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun (SD), kandiderar till Europaparlamentet (SD)

18 maj 1973

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00