Debatt

SD: Balkans kriminella gäng ska inte få öppen väg till Sverige

Vapen och droger flödar in vårt land från Västra Balkan. Gängkriminella i regionen beskriver Sverige som ”fri spelplan” och enligt polisens Nationella operativa avdelning riskerar oskyldiga i vårt land bli de organiserade kartellernas måltavlor. Det skriver Charlie Weimers, Europaparlamentariker (SD) och Maria Rosander, Polis, ledamot i arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun (SD), kandiderar till Europaparlamentet (SD).

”I stället för medlemskap vill Sverigedemokraterna att EU ökar handelssamarbetet med länderna på Västra Balkan”, skriver SD-debattörerna. 
”I stället för medlemskap vill Sverigedemokraterna att EU ökar handelssamarbetet med länderna på Västra Balkan”, skriver SD-debattörerna. Foto: Henrik Montgomery/TT, Pressbild
Charlie Weimers
Maria Rosander
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Svågerpolitik, korruption och systematisk oreda kännetecknar dessa statsbildningar trots att EU under perioden 2007 till 2027 kommer att ha betalat ut över 350 miljarder i föranslutningsstöd till Albanien, Bosnien, Kroatien, Kosovo, Montenegro, Norra Makedonien och Serbien.

Bidragen skulle möjliggöra medlemskap i EU men har inte lett till rättssäkra samhällen av västerländsk standard. 

Tre miljoner illegala vapen 

I Transparency Internationals korruptionsindex delar Albanien 98:e plats med Belarus medan Kosovo är på 83:e plats med Burkina Faso. Trots det vill alla andra svenska partier att Balkanländerna ska bli fullvärdiga EU-medlemmar. Det är korruptionen som gör att länderna inte stoppar flödet av illegala invandrare, vapen och droger. Många individer inom dessa staters institutioner är antingen en del av kriminella nätverk och/eller tjänar på deras verksamhet. 

När Europaparlamentet i november 2022 röstade för att välkomna, främja, stödja och skynda på ländernas anslutningsprocess röstade endast Sverigedemokraterna nej.

Många av de vapen gängkriminella i Sverige använder kommer från Västra Balkan. Där finns det i dag minst tre miljoner illegala vapen i omlopp, utan att räkna handgranater. Enligt FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå är länderna ledande aktörer i Europa vad gäller den kokainsmuggling som droggängen i Sverige får sin huvudinkomst från idag.

När Europaparlamentet i november 2022 röstade för att välkomna, främja, stödja och skynda på ländernas anslutningsprocess röstade endast Sverigedemokraterna nej. En förklaring är att det råder en utbredd missuppfattning om läget på Västra Balkan.

Media och det politiska etablissemanget förespeglar att evig fred råder. Men konflikterna är långt ifrån över. Länderna är nu i en fas som kan betecknas som en paus i stridigheterna. Splittringen i Bosnien och spänningarna i Kosovo är en påminnelse om att de grundläggande skälen till konflikterna inte löst sig. Beviljat medlemskap vore att bygga in ett latent inbördeskrig i unionen.

SD: Utveckla handelssamarbetet 

En EU-utvidgning till Västra Balkan skulle öka migrationen till Sverige. Under 2023 registrerades över 29 000 asylansökningar från Västra Balkan. Som EU-medborgare skulle många fler utvandra då de får rätt till fri rörlighet, uppehälle och välfärd i Sverige. Länderna håller inte heller sina gränser. Sedan 2009 har över 1,3 miljoner illegala invandrare passerat genom Västra Balkan med myndigheternas goda minne, däribland många brottslingar, för att söka asyl i ett EU-land. De som lyckats ta sig vidare utan att registreras är ännu fler.

I stället för medlemskap vill Sverigedemokraterna att EU ökar handelssamarbetet med länderna på Västra Balkan. Genom att fortsätta förankra deras ekonomier i Väst och bidra till att utvecklingsarbetet faktiskt går framåt stödjer vi en hållbar utveckling i regionen.

Erfarenheten från Rumänien och Bulgarien visar att reformtakten avstannar när länder beviljas medlemskap. Även utflyttningen från dessa länder måste beaktas. Redan idag uppskattas över 4,5 miljoner albaner leva utanför landet medan endast 2,8 miljoner bor kvar. Dessa tar med sig en främmande kultur och syn på samhällsbyggnad som medför ytterligare påfrestningar för Sverige.

Altingets gratis nyhetsbrev

Enligt statsvetarna Ronald Ingleheart och Christian Welzels kulturella världskarta uppvisar få länder i Europa så stora skillnader som mellan den svenska sekulära kulturen och den traditionella och överlevnadsfokuserade Balkankulturen.

Frågan om huruvida EU bör släppa in länderna på Västra Balkan är av stor betydelse för Sverige. Risken är att samhällssplittringen ökar samtidigt som det blir lättare för stöldligor och gängkriminella att plundra och döda i vårt land.

Den svenska regeringens ställningstagande i rådet om deras eventuella EU-medlemskap bör därför föregås av en folkomröstning.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00