Johan Taubert (44)

Vd Tidningsutgivarna
Utbildning: fil. kand i journalistik (Södertörns högskola 2003)

5 februari 1979

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget