Debatt

Läkemedelsverkets förslag missgynnar äldre i glesbygd

Läkemedelsverket blundar för många invånares förutsättningar, behov och önskemål om enkla och pålitliga leveranser av viktiga varor. Det skriver företrädare för SPF Seniorerna, Hela Sverige ska leva och Tidningsutgivarna.

Ett förslag från Läkemedelsverket riskerar att sätta stopp för leverans av receptbelagda och receptfria apoteksvaror från e-handelsapotek till konsumenterna via postlådan.
Ett förslag från Läkemedelsverket riskerar att sätta stopp för leverans av receptbelagda och receptfria apoteksvaror från e-handelsapotek till konsumenterna via postlådan.Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT
Johan Taubert
Magnus Ek
Peter Sikström
Irene Oskarsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Läkemedelsverket vill öka kraven på nätapoteken och distanshandeln med läkemedel. Men förslaget kan slå hårt mot äldre och boende i gles- och landsbygder, då tillgängligheten till både läkemedel och dagliga nyheter riskerar att kraftigt försämras.

Större krav på kunden

För många innebär möjligheten att via nätet kunna beställa, och sedan få receptläkemedel levererade via brev, en värdefull förenkling av vardagen. Trots att man redan i dag måste bekräfta sin identitet via BankID när man beställer läkemedel, vill Läkemedelsverket se ytterligare krav på legitimering då läkemedel levereras till kundens postlåda. Skälet uppges vara att läkemedelsförsändelser kommit på avvägar och hamnat hos fel personer, eller varit skadade när de kommit fram.

Läkemedelsverket redovisar inga siffror om omfattningen av det påstådda problemet med felleveranser eller trasiga försändelser. Men i Sveriges apoteksförenings remissvar till förslaget uppges det endast handla om en enstaka tiondels promille av alla försändelser.

Om det blir ett stopp för leverans av receptbelagda och receptfria apoteksvaror från e-handelsapotek till konsumenterna via postlådan, innebär det dyrare system med kvittens eller ombudsleverans. Det kräver dessutom tidspassning eller att kunden själv måste hämta sin leverans hos utlämningsställe – vilket på landsbygderna kan handla om mycket långa avstånd. Detta är knappast ett alternativ för den som saknar bil, är för sjuk eller gammal för att köra, eller saknar anhöriga som kan hjälpa till.

Läkemedelsverket blundar

Många svenska medieföretag har tvingats hitta egna logistik- och distributionslösningar för ekonomiskt hållbar – och säker – distribution av dagliga tidningar till prenumeranterna. En av lösningarna var kombinationserbjudanden om utdelning av såväl dagspress som e-handelsprodukter, däribland läkemedel. Detta kunde åtminstone delvis finansiera fortsatt kontinuerlig distribution av papperstidningar, vilket tar stora resurser i anspråk.

Förslaget tycks utgå ifrån ett perspektiv där välmående och rörliga storstadsbor lätt kan välja mellan flera olika närbelägna serviceställen.

Och det är värt att påpeka att många av dem som efterfrågar dagliga papperstidningar är samma grupper som också fått tillvaron underlättad av att kunna beställa läkemedel via nätet och fått det levererat hem: äldre och boende i gles- och landsbygder.

Vi uppfattar att Läkemedelsverket blundar för många invånares förutsättningar, behov och önskemål om enkla och pålitliga leveranser av viktiga varor. Förslaget tycks utgå ifrån ett perspektiv där välmående och rörliga storstadsbor lätt kan välja mellan flera olika närbelägna serviceställen. Så ser inte verkligheten ut för många på landsbygderna.

En fråga om jämlikhet

Ytterst är detta såväl en jämlikhetsfråga – att människor i hela Sverige ska kunna förlita sig på säkra leveranser av läkemedel, post och andra försändelser, som en demokratifråga och att människor i hela Sverige ska kunna få dagliga nyheter och samhällsinformation på de sätt de önskar.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00