Johan Bruce

Energidirektör Skogsindustrierna, Verksamhetsansvarig SKGS – Basindustrins energisamarbete
Utbildning: Civilingenjör (KTH 1997)

Icon / Social / Twitter

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget