Johan Bruce

Energidirektör Skogsindustrierna, Verksamhetsansvarig SKGS – Basindustrins energisamarbete
Utbildning: Civilingenjör (KTH 1997)


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget