Debatt

Ställ inte kraftslag mot varandra 

Politikens viktigaste fråga är inte att peka ut om kärnkraft eller vindkraft ska byggas – utan hur man kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna för de investeringar som behövs för klimatomställningen. Målet bör vara att ingen grön industriell investering ska nekas i Sverige. Det skriver Johan Bruce, SKGS – Basindustrins energisamarbete, och Daniel Badman, Svensk vindenergi.

”För att hålla tempo i den nödvändiga utbyggnadstakten av elproduktion är vindkraften avgörande”.
”För att hålla tempo i den nödvändiga utbyggnadstakten av elproduktion är vindkraften avgörande”.Foto: Johan Nilsson/TT
Daniel Badman
Johan Bruce
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Svensk industri tillhör internationellt sett föregångarna i klimatomställningen. Skogs-, kemi-, gruv- och stålindustrin presenterar satsningar vi inte tidigare skådat. Vi har dessutom en tillväxt av elproduktion som få länder kan matcha. Bara i vindkraftsutbyggnaden investeras i storleksordningen 110 miljarder kronor från 2017 till 2024 i Sverige.

Stora volymer el behövs

Vi skriver denna artikel tillsammans eftersom den elintensiva industrin och vindkraftsindustrin är nära sammanlänkade. Vindkraftsindustrin behöver klimatsmarta material och insatsvaror. Just det som skogs-, kemi-, gruv- och stålindustrin jobbar med att hitta nya lösningar på varje dag.

För att förverkliga de satsningar som basindustrin har inlett för att lämna det fossila måste stora volymer el komma på plats. En god tillgång på fossilfri el till en konkurrenskraftig kostnad kan locka nya industrier som kan bidra till en ökad produktion av klimatsmarta varor. De länder som klarar industrins elektrifiering bäst kommer att bli framtidens vinnare – både vad gäller konkurrenskraft och klimatomställning. Här har Sverige och Norden en fantastisk potential som vi kan och bör förverkliga.

Omställningen måste väga tungt

Tillståndsprocesser för både kraftledningar och elproduktion måste bli mer förutsägbara och effektiva. Steg har tagits i rätt riktning, men mer måste göras. Annan miljölagstiftning, till exempel artskyddsförordningen, måste implementeras med blicken fäst på elektrifieringen och expansionen av det fossilfria energisystemet. Det är helt avgörande med bästa tänkbara förutsättningar för utbyggnad av elproduktion i stor skala på kort tid. Svenska kraftnät behöver ett tydligt mandat att mycket snabbt säkra systemdriften i ett nytt större elsystem så kostnadseffektivt som möjligt.

Tillståndsprocesser för både kraftledningar och elproduktion måste bli mer förutsägbara och effektiva. 

Politiken måste ta ansvaret för att hantera de målkonflikter som uppstår när samhället ställer om. Klimatomställningen måste väga tungt när olika intressen ställs mot varandra, och det behövs tydliga statliga incitament för kommuner att bidra till elektrifieringen. En lösning kan vara att fastighetsskatten för elproducerande anläggningar överförs från staten till kommunerna.

Välj inte bort fossilfri el

För att hålla tempo i den nödvändiga utbyggnadstakten av elproduktion är vindkraften avgörande. Det är det kraftslag som växer just nu och det behöver fortsätta få göra så. Samtidigt är öppenhet för alla kraftslag och teknikneutrala energilösningar centralt. Just nu pågår en politisk debatt där kärnkraft, vindkraft, kraftvärme, energieffektivisering och flexibilitet ställs emot varandra. Ska Sverige klara av att bli världens första klimatneutrala välfärdsland kommer alla typer av fossilfri elproduktion, energieffektivisering och flexibilitet behövas. Vi har inte råd att på politiska grunder välja bort några alternativ.

Politikens viktigaste fråga är inte att peka ut om kärnkraft eller vindkraft ska byggas – utan hur man kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna för de investeringar som behövs för klimatomställningen. Målet bör vara att ingen grön industriell investering ska nekas i Sverige. Den elintensiva industrin och vindkraftsbranschen har inlett den nödvändiga omställningen. Vi är redo att öka takten och vi ser att utsikterna att lyckas är goda – om politiken medverkar.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00