Daniel Badman (45)

Vd Svensk vindenergi
Utbildning: Master i företagsekonomi (Mälardalens högskola, 2002)

19 februari 1977

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget