Debatt

Replik: Funktionsnedsattas fritid handlar om mer än ekonomi

Unga och barn med funktionsnedsättning har rätt till en meningsfull fritid. Därför är det viktigt med ett helhetsperspektiv när man diskuterar orsakerna till de hinder som finns för att delta. Det skriver Ulla Adolfsson, förbundsordförande för Autism- och aspergerförbundet, i en replik.

”När det är dags för fritidsaktiviteter har energin ofta sinat: framförallt för barnet men även för den vuxna” skriver Ulla Adolfsson, ordförande för Autism- och aspergerförbundet.
”När det är dags för fritidsaktiviteter har energin ofta sinat: framförallt för barnet men även för den vuxna” skriver Ulla Adolfsson, ordförande för Autism- och aspergerförbundet.Foto: Adam Ihse/ TT
Ulla Adolfsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det är glädjande att se att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) uppmärksammar situationen för barn och unga med funktionsnedsättningar. Konsekvenserna av att barn och unga inte har samma möjligheter som andra barn är stora för såväl samhället som individen. Vi välkomnar därför en utredning för att säkerställa att alla barn och unga har tillgång till en meningsfull fritid.

Läs också

Många vill – men kan inte

I de fall det fungerar bra är ofta föräldrarna närvarande och kan stötta vid behov, ledarna är kunniga och bedriver anpassad verksamhet.

Autism- och aspergerförbundets aktuella fritidsenkät från 2022 bekräftar situationen som MUCF uppmärksammar. 65 procent av föräldrarna uppger att deras barn inte kan delta i fritidsaktiviteter så som de önskar. Det finns flera förklaringar till det.

Utöver att ekonomin är en bidragande orsak för många vet vi också att kunskapen om autism och andra funktionsnedsättningar är avgörande för att barn och unga med autism ska kunna delta på fritidsaktiviteter. I de fall det fungerar bra är ofta föräldrarna närvarande och kan stötta vid behov, ledarna är kunniga och bedriver anpassad verksamhet. Exempelvis i form av mindre grupper och tydliga instruktioner. Det vill vi se mer av. Det är viktigt att barn med autism kan delta på fritidsaktiviteter utan att föräldrarna ska axla ytterligare en roll.

Föräldrar sjukskriver sig

Det är viktigt att inte enbart titta isolerat på fritidsaktiviteterna – utan på vardagen som en helhet. För om vi ser till situationen för familjer med autism är vardagen ofta övermäktig. Stödet i skolan brister, den ekonomiska situationen är för många tuff då bidrag urholkats och det är vanligt att föräldrar blir sjukskrivna eller går ner i arbetstid för att försöka få vardagen att gå ihop. När det är dags för fritidsaktiviteter har energin ofta sinat: framförallt för barnet men även för den vuxna.

Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till en meningsfull fritid. Ett ekonomiskt stöd kan vara en väg att gå för att säkerställa att barn med funktionsnedsättningar inte utesluts från fritidsaktiviteter. Men vi vill också uppmuntra till att applicera ett bredare perspektiv på frågan när vi pratar om fritidsaktiviteter för barn med autism.

Läs tidigare inlägg i debatten

MUCF: Sämre levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning – ett stöd bör utredas

Unga med funktionsnedsättning har svårare att klara sin ekonomi än andra unga. De arbetar eller studerar i lägre utsträckning och upplever hinder för att delta i fritidsaktiviteter. Det skriver Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), som vill att regeringen tillsätter en utredning. 
 

Nämnda personer

Ulla Adolfsson

Tidigare ordförande Autism Sverige
Studier i socialrätt, statsvetenskap, företagsekonomi och handikappsvetenskap

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00