Debatt

Debatt: Inför ett nationellt register över familjehem

DEBATT. Vi anser att regeringen snarast måste arbeta för att införa ett nationellt register över familjehem. Men för att stärka barnens rätt fullt ut krävs det mer resurser till socialtjänsten, skriver Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR.

Lena Hallengren (S) tar emot utredning om Lex Lilla hjärtat av Charlotte Lönnheim. Tyvärr missar förslagen helt ett par väsentliga saker om vi verkligen vill stärka barnens rätt, skriver debattören.
Lena Hallengren (S) tar emot utredning om Lex Lilla hjärtat av Charlotte Lönnheim. Tyvärr missar förslagen helt ett par väsentliga saker om vi verkligen vill stärka barnens rätt, skriver debattören.Foto: Janerik Henriksson/TT
Heike Erkers
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Alla barn förtjänar en trygg uppväxt. Men även när barn lever med föräldrar med stora sociala problem är det alltid ett stort ingrepp från samhällets sida att besluta att ett barn ska flyttas från sitt hem. Ändå måste det göras, om vi menar allvar med att barnets intressen ska sättas först. Samtidigt är de biologiska föräldrarnas rätt till ett barn självklart stark. För socialtjänsten är det här en av de svåraste professionella avvägningarna som måste göras: vad är bäst för barnet?

Saknas väsentliga förslag

Det senaste året har vi vid flera tillfällen kunna läsa om fall där barn farit extremt illa efter att ha flyttats från familjehem till de biologiska föräldrarna. Nu har regeringen presenterat en utredning med flera förslag som ska stärka barnens rätt, den så kallade Lex Lilla Hjärtat utredningen.

Förslagen som presenteras är bra och ger fler verktyg till socialtjänsten som arbetar med utsatta barn. Men tyvärr missar förslagen helt ett par väsentliga saker om vi verkligen vill stärka barnens rätt. Enkelt uttryckt kan man säga att de förslag som nu presenteras skyddar barnet från en dålig uppväxt hos biologiska föräldrar eller vårdnadshavare. Däremot saknas fortfarande förslag som stärker barnets rätt i förhållande till familjehemmen.

Svårt att kontrollera familjehem

De flesta människor som tar på sig att vara ett familjehem under en kortare eller längre tid gör en fantastisk insats. Men tyvärr finns det exempel på motsatsen. Ändå saknar socialtjänsten i dag möjligheter att kontrollera om barn tidigare har råkat illa ut under sin vistelse i ett familjehem. Väldigt ofta måste barnet av praktiska skäl placeras i ett familjehem i en annan kommun. Som det är i dag finns ingen möjlighet att kontrollera om det förekommit tidigare rapporter om incidenter i ett sådant familjehem.

Ett olämpligt familjehem kan alltså gång på gång ta emot barn utan att socialtjänsten som placerar barn där får reda på att hemmet tidigare betett sig olämpligt eller skadligt mot barn.

Inför nationellt register

Akademikerförbundet SSR anser därför att regeringen snarast måste arbeta för att införa ett nationellt register över familjehem, där socialtjänsten kan se om familjen haft placeringar tidigare.

Vi vet att barn som placeras i familjehem redan från början lever med mångdubbelt högre risker att få ett sämre liv än andra barn. Därför är det här något som måste åtgärdas om vi verkligen vill ge socialtjänsten fler verktyg för att stärka utsatta barns rättigheter.

Men inte heller de här lagändringarna skulle räcka för att stärka barnens rätt fullt ut.

Krävs resurser

Om samhället menar allvar med att skydda barnen behövs långsiktiga satsningar på socialtjänsten så att den får möjlighet att bygga upp en kontinuitet i kontakterna med barn och föräldrar. Om socialtjänsten hade haft tillräckliga resurser skulle vi redan i dag kunnat undvika flera av de tragiska fall vi sett. Att stärka barns rätt är ingen snabb fix – det kräver långsiktiga satsningar.

Nämnda personer

Heike Erkers

Ordförande Akademikerförbundet SSR
Beteendevetenskap, utredningssociolog (Göteborgs uni. 1982)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00