Ulrika Lindstrand (48)

Förbundsordförande Sveriges ingenjörer
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik (Chalmers, 1998)
Födelseort: Kungsbacka

20 oktober 1973 Icon / Social / Twitter