Rikard Engström (53)

Vd Svensk sjöfart
Utbildning: Doktor i företagsekonomi (Göteborgs uni. 2004)

17 augusti 1969 Icon / Social / Twitter

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget