Debatt

Svensk sjöfart: Fler kvinnor till transportsektorn

DEBATT. Sjöfarten har kommit en bra bit på vägen, men har ännu en lång väg kvar att gå i sitt jämställdhetsarbete, skriver Rikard Engström, vd för Svensk sjöfart.

"Svensk sjöfart kommer alltid stå upp för att sjöfartsbranschen är en bransch för alla."
"Svensk sjöfart kommer alltid stå upp för att sjöfartsbranschen är en bransch för alla."Foto: Svensk sjöfart och Claus Fisker/Ritzau Scanpix
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Rikard Engström
Vd, Svensk sjöfart 
 

Den 26 september firas Världssjöfartens dag över hela världen.

Sjöfarten transporterar närmare 90 procent av Sveriges import och export och är därmed garant för arbetstillfällen och industrins möjligheter att vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Sjöfarten har, per transporterad enhet räknat, god miljö-, klimat- och säkerhetsprestanda. Sjöfarten är även det enda trafikslag som har lättillgänglig kapacitet. Men allt är förstås inte perfekt.

Lätta ankar

Sjöfarten har flera stora utmaningar. En av dessa blev särskilt påtaglig och synlig för två år sedan. Hela samhället formligen exploderade av #metoo-uppmärksamhet, så skedde också inom sjöfarten.

I sjöfartens #metoo-uppror, #lättaankar, berättade 1150 kvinnor om trakasserier. Lika mycket som vi förfärades över de rapporterade fallen och insikten om att det finns mycket under isberget – lika mycket välkomnade vi då och välkomnar i dag uppmärksamheten. Utan att problematisera och belysa löser vi aldrig problemen i grunden.

Tillräckligt starka

Fakta
World Maritime Day – Världssjöfartens dag den 26 september

Att Världssjöfartens dag i år har temat ”Empowering women in the maritime sector” låter kanske för många som ett bra tema för att få fler kvinnor till sjöfarten, men tänk efter. ”Empowering women”, alltså stärk kvinnor.

Är det alltså att kvinnor inte är tillräckligt starka som gör att branschen globalt bara har tre till fyra procent ombordanställda kvinnor? Är det kvinnor som har blivit trakasserade som behöver stärkas? Är detta verkligen problemet, eller är problemet att männen på området inte tillåter kvinnorna att växa på samma villkor som männen eller inte får dem att känna sig hemma och utsätter dem för trakasserier?

Såväl män som kvinnor

Vi uppmärksammar de utmaningar många kvinnor inom sjöfarten möter och arbetar vidare för att alla ska behandlas med respekt och slippa utstå trakasserier eller kränkande särbehandling.

Rikard Engström, Vd, Svensk sjöfart

Kanske är det inte ”Empowering women” som borde vara temat för att locka fler kvinnor till sjöfarten. Om det är fler och stärkta kvinnor i sjöfarten vi vill se kanske det snarare är ”En bransch för alla” vi borde skandera denna dag och att vi inte godtar något annat än en inkluderande arbetskultur.

Det är en miljö som passar kvinnor väl så bra som män. Forskningen visar tydligt hur heterogen arbetsstyrka, såväl avseende kön som ålder, ger en bättre arbetsmiljö. För alla.

Sjöfarten har stor potential att erbjuda en miljö och en arbetssituation som passar alla, förstås iland men också ombord. Sjöfartsyrkets flexibilitet i tid och rum är svårslaget. Man kan vara till sjöss under några år för att sedan komma iland och arbeta på rederikontor eller någon annanstans i den maritima näringen för att senare i livet återigen gå till sjöss när det känns rätt.

Med ett system som ger längre sammanhängande arbetsperioder för att följas av återkommande längre ledigheter är man ofta ledig halva året med full lön. Det passar inte alla men det passar många. Såväl män som kvinnor.

Vågrätt arbete

I Sverige är 30 procent av de ombordanställda kvinnor. Det är något som inte minst beror på färjeklustrets storlek, men vi ser också att vi med internationella mått har relativt många kvinnor i ledande befattning inom sjöfarten. Men även om andelen är högre än i många andra länder är andelen långt ifrån tillräckligt stor. Den måste öka - inte minst på bryggan och bland manskapet.

Därför arbetar den svenska sjöfartsnäringen i ett branschövergripande samarbete som syftar till att skapa en arbetsmiljö i världsklass och med en nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling. Arbetet kallar vi Vågrätt.

Kvinnor i transportsektorn

I dag skapar sjöfarten genom Vågrätt-samarbetet en arbetsmiljö i världsklass på flera olika sätt.

Bland annat genom att hålla i regelbundna workshops, skapa diskussionsmaterial, lyfta ledare och medarbetare som är förebilder, forska om metoder och "best practice", skapa och sprida informationsmaterial och lägga till ämnet i den grundläggande säkerhetsutbildning för alla ombordanställda.

Arbetet har blivit uppmärksammat av EU-kommissionen och Vågrätt är numera invalt i Kommissionens "Platform for change" som syftar till att locka fler kvinnor till ett yrke inom transportsektorn. Men vi är inte i mål utan resan har bara börjat.

En arbetsmiljö i världsklass

Under 2019 skrev femton Vågrätt-organisationer under en avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i världsklass: Vi är många och vi är starka. Men vi blir gärna fler som deltar i det viktiga samarbetet.

Svensk sjöfart kommer alltid stå upp för att sjöfartsbranschen är en bransch för alla. Trakasserier och kränkande särbehandling hör inte hemma inom sjöfarten. Trakasserier och kränkande särbehandling hör inte hemma någonstans i samhället. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Utmaningar inom sjöfarten

Under årets Världssjöfartens dag bör vi därför både uppmärksamma det faktum att hela Sverige är beroende av sjöfarten, men också hylla de människor som varje dag ser till att vårt avlånga land har alla de varor vi är i behov av och att vi kan ta oss över vattnet dit vi ska.

Vi uppmärksammar de utmaningar många kvinnor inom sjöfarten möter och arbetar vidare för att alla ska behandlas med respekt och slippa utstå trakasserier eller kränkande särbehandling.

Nämnda personer

Rikard Engström

Vd Svensk sjöfart
Doktor i företagsekonomi (Göteborgs uni. 2004)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00