Laura Hartman

Hållbarhetschef Uppsala kommun, VD för Laura Hartman AB. Tidigare ordförande för Tillitsdelegationen, SOU Fi 2016:03

Utbildning: Pol. mag vid Helsingfors universitet (1997), doktorsexamen i nationalekonomi vid Uppsala universitet (2002), docent vid Uppsala universitet

Född 28 september 1973, Helsingfors

Hemsida

Artiklar om Laura Hartman

Det ska bli mer tillit i staten

FÖRVALTNING. Tillitsdelegationen har försökt hittat vägar till bättre styrning inom kommuner och landsting. Nu ska delegationens ordförande Laura Hartman ta sig an de statliga myndigheterna.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang