Viltmyndigheten blir hängande i luften

KORTNYTT. Sten Bergheden (M) ställer fråga om vapenlicenser och hoppas på svar om en ny viltmyndighet. Men justitieminister Morgan Johansson (S) duckar.

Riksdagsledamot Sten Bergheden (M) vill veta om regeringen planerar att föra över ansvaret för vapenlicenser till den nya viltmyndigheten. Det vill säga en myndighet som riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen om.

Men när justitieminister Morgan Johansson svarar på Sten Berghedens skriftliga fråga undviker han frågan om en ny viltmyndighets vara eller icke vara. Istället svarar han enbart att frågan om att flytta ansvaret för vapenlicenser till någon annan myndighet inte ingick i jaktlagsutredningen och att något sådant utredningsuppdrag inte heller är aktuellt.

Login