Debatt

"Villaägarna ger en skev bild av elnätsföretagens verksamhet"

REPLIK. Kraven är högt ställda på elnätsföretagen. Verksamheten övervakas av tillsynsmyndigheten och ett antal olika rapporteringar sker årligen för att kontrollera hur verksamheten bedrivs, skriver Energiföretagen.

Kapacitetsbristen är verkligen ett problem. En stor del av problemet ligger hos Svenska kraftnät, liksom i långsamma tillståndsprocesser och energipolitiska beslut, skriver debattören.
Kapacitetsbristen är verkligen ett problem. En stor del av problemet ligger hos Svenska kraftnät, liksom i långsamma tillståndsprocesser och energipolitiska beslut, skriver debattören.Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Gunilla Andrée
Tf vd, Energiföretagen


Håkan Larsson vänder sig i Altinget den 1 december mot regeringens elnätsdialog och ger samtidigt en skev bild av elnätsföretagens verksamhet.

Läs också

Elektrifieringen av samhället går i en rasande takt och kommer att öka ytterligare. När företag, vardagsliv och transporter i än högre grad elektrifieras och fossil energi ersätts med el kommer behoven att öka än mer. Uppskattningar visar på en ökad elanvändning med 60 procent till år 2045 och ett investeringsbehov om 500 miljarder bara i våra elnät för att klara detta. Att då som Larsson drömma sig tillbaka till läget före avregleringen är inte en hållbar jämförelse.

 För att en utredning ska fokusera på rätt saker är det bra med dialog där kunder, bransch och beslutsfattare får möjlighet komma till tals med sina perspektiv och tankar för framtiden.

Gunilla Andrée , Tf vd, Energiföretagen

Mycket av de investeringar som hade gjorts fram till dess var gjorda med en stor tillväxtmån som gynnat oss länge, men som nu börjar falla för åldersstrecket.

Verksamheten övervakas

Larsson kritiserar branschen för att inte investera i nya lösningar som lager och vätgas, och att utan skyldigheter bara ta en hög avkastning av sin monopolverksamhet samtidigt som nätet har brister.

Gunilla Andrée, Energiföretagen.
Gunilla Andrée, Energiföretagen. Foto: Jon Alexandersson

Tvärtom är kraven och skyldigheterna högt ställda på elnätsföretagen, både att upprätthålla ett fungerande nät och ansluta nya kunder. För detta får företagen ta betalt inom ett av myndigheterna noga angivet utrymme, ett utrymme som nu skärpts ytterligare. Verksamheten övervakas av tillsynsmyndigheten och ett antal olika rapporteringar sker årligen för att kontrollera hur verksamheten bedrivs.

Lagstiftning underlättar inte

Den kapacitetsbrist som Larsson lyfter fram är verkligen ett problem, som vi tidigt uppmärksammade. Denna beror bland annat på att Sverige har växt en hel del sedan 1996. En stor del av problemet ligger här hos stamnätsoperatören Svenska kraftnät, liksom i långsamma tillståndsprocesser och energipolitiska beslut.

Branschen är positiv till att jämte nätutbyggnad ta till sig även ny teknik för att avhjälpa kapacitetsbrist, men nuvarande lagstiftning underlättar inte alltid sådana initiativ. För energilager till exempel, har lagstiftningen länge präglats av osäkerhet kring vad ett elnätsföretag faktiskt får eller inte får göra och vätgas är till stor del ännu ett oprövat kort i större skala.

Behöver snabbt utredas

Elnätsregleringen har omgärdats av ryckighet, kortsiktighet och oklarhet. Denna har drabbat både företag och kunder. Vi kan därför instämma med Villaägarna i att det är dags för lagstiftning.

Vi vill se denna i form av en utveckling av dagens elnätsreglering. För att regleringen ska kunna främja både elnätet, klimatomställningen, kunderna och företagen behöver denna snabbt utredas. För att en utredning ska fokusera på rätt saker är det bra med dialog där kunder, bransch och beslutsfattare får möjlighet komma till tals med sina perspektiv och tankar för framtiden.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

Debatt om regleringen av elnäten: "Dags att gå från dialog till lagstiftning"

Elnätsbolagen borde värderas utifrån ett antal indikatorer som visar på hur väl de uppfyller sina skyldigheter. Det måste bli en ökad press på elnätsmonopolen, skriver Villaägarnas riksförbund.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00