"Vi väntar fortfarande på svar från Skogsstyrelsen"

DEBATT. Vi har fört fram tydliga förutsättningar för vårt deltagande i samverkansgruppen om nyckelbiotoper, men Skogsstyrelsens svar till oss är än så länge ofullkomligt. Det skriver Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl och Världsnaturfonden WWF:s Peter Westman i en replik till generaldirektör Herman Sundqvist.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Peter Westman, naturvårdschef Världsnaturfonden WWF

När Skogsstyrelsen beslutade att pausa arbetet med inventering och registrering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige tog man ett i grunden negativt beslut för naturvården. Mot bakgrund av detta menar vi att det är rimligt att myndigheten nu kompenserar för sitt pausbeslut genom att förbättra förutsättningarna för naturvården inom ramen för arbetet i samverkansgruppen om nyckelbiotoper.

Känsligt område

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF efterlyser ett krafttag i frågan om att förbättra kunskapsunderlaget för nyckelbiotoper, och därmed för bevarande av biologisk mångfald i nordvästra Sverige. Detta är ett område som har en avsevärt högre andel gammal skog med höga bevarandevärden än på de allra flesta håll inom Sverige och EU. Hanteringen av detta känsliga område är av avgörande betydelse för Sveriges möjligheter att nå miljömålet Levande Skogar och för att klara våra internationella åtaganden.

Ändrade förutsättningar

Vi har varit tydliga med att vi vill bidra konstruktivt till arbetet utifrån de syften och avgränsningar som myndigheten presenterade när samverkansgruppen startade sitt arbete. Arbetet handlade då om utvecklade och kompletterande arbetssätt. Inte om att öppna för avverkning av skyddsvärda skogar genom att ”pausa” kunskapsinhämtning om, och registrering av, nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.

Mot bakgrund av detta har våra två miljöorganisationer presenterat vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att vi ska finna det meningsfullt att fortsätta vårt arbete i samverkansgruppen. Vi ser positivt på beskedet att Skogsstyrelsen bjuder in fler miljöorganisationer till samverkansgruppen. I övrigt är Skogsstyrelsens svar till oss ofullkomligt.

Tydliga krav för att fortsätta

Vår grundförutsättning för att kunna fortsätta arbetet är tydlig: myndigheten måste ge oss en förvissning om att inga skogar med höga naturvärden kommer att avverkas under ”paustiden”. Det enklaste är naturligtvis att avbryta pausen.

Skogsstyrelsen behöver också presentera en tydlig plan om hur lång – eller snarare kort – pausen kommer vara, vilka resurser som kommer tillsättas för samverkansgruppens arbete samt visa att arbetet kommer att genomföras i rätt ordning; det vill säga att de aktuella områdena först och främst kartläggs utifrån all tillgänglig kunskap. Därefter vill vi se ett rådrum för vidare dialog om hur denna nya förbättrade kunskap ska hanteras.

Kräver tydliga svar

Om Skogsstyrelsen önskar miljörörelsens deltagande i samverkansgruppen behöver vi konkreta svar. Vi har fört fram tydliga förutsättningar för vårt fortsatta deltagande, och önskar lika tydliga svar från Skogsstyrelsen.

Forrige artikel VVS-Fabrikanternas Råd: VVS-Fabrikanternas Råd: "Märkligt att gratulera den som inte renar sitt avlopp" Næste artikel Villaägarna: Villaägarna: "Varför börja i den dyraste änden?"
  • Rapportera

    Göran Nordström

    Stackars Herman

    Skogs-styrelsen vill kanske trötta ut er med att ej ge svar el ofullständiga svar.. Vi är felr o fler som spänt väntar på Hermans svar. Stackars Herman som sliter sitt hår att fundera över ett svar :-)

GD: Vi klarar inte målet för energieffektivisering

GD: Vi klarar inte målet för energieffektivisering

BUDGET 2022. Målet för energieffektivisering är inte inom räckhåll, enligt Energimyndigheten. Miljöpartiet delar myndighetens oro, men generaldirektör Robert Andrén måste lyckas övertyga energiminister Anders Ygeman (S) om behovet av en satsning på energibesparing.