Debatt

"Vi begär ökat anslag för skärpt tillsyn i nordvästra Sverige"

DEBATT. Skogsstyrelsen begär 5 miljoner kronor från regeringen för att skärpa tillsynen i nordvästra Sveriges skogar under den tid identifieringen av nyckelbiotoper är pausad. Myndigheten har också kallat skogsbruket till ett möte för att diskutera deras ansvar, skriver generaldirektör Herman Sundqvist i en replik till Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.

Skogsstyrelsen begär medel för skärpt tillsyn och har kallat skogsägarna till ett möte. Det skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i en replik till Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen.
Skogsstyrelsen begär medel för skärpt tillsyn och har kallat skogsägarna till ett möte. Det skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i en replik till Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen.Foto: Skogsstyrelsen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Herman Sundqvist
generaldirektör Skogsstyrelsen

Vi är glada över engagemanget i nyckelbiotopsfrågan, inte minst från Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF. Det är fortfarande vår förhoppning att det engagemanget, tillsammans med den breda kunskap som finns inom miljörörelsen, ska vara en del av processen när vi går vidare med samverkan i frågan.

Lovar öppen dörr och insyn

Skulle det vara så att någon eller några organisationer väljer att kliva av arbetet i samverkansgruppen är det förstås beklagligt. Från Skogsstyrelsens sida välkomnar vi alla intressenter som vill medverka till idéer och lösningar för skogar med höga naturvärden i nordvästra Sverige, och vi håller även i fortsättningen dörren öppen för samarbete. Vi kommer också att ge insyn och möjlighet till påverkan även för organisationer som väljer att inte delta i samverkansgruppen.

Omöjligt krav att uppfylla

Grundkravet för att medverka i processen från de båda miljöorganisationerna, att vi ger en ”förvissning om att inga skogar med höga naturvärden kommer att avverkas under paustiden” är helt enkelt inte möjligt för Skogsstyrelsen att möta. Det var inte möjligt före pausen och är inte möjligt nu. Det finns ingen lagstiftning som ger myndigheten befogenheter att förbjuda all sådan avverkning vare sig inom området där identifieringen av nyckelbiotoper är pausad eller i övriga landet där identifieringen fortsätter som vanligt. En identifiering av nyckelbiotop är – vilket klargjorts flera gånger tidigare i debatten – i sig inte en lagstadgad skyddsform.

Mer pengar till skarpare tillsyn

Grundkravet för att medverka i processen från de båda miljöorganisationerna, att vi ger en ”förvissning om att inga skogar med höga naturvärden kommer att avverkas under paustiden” är helt enkelt inte möjligt för Skogsstyrelsen att möta.

Vi vill däremot göra en ökad satsning på vår myndighetsutövning genom att skärpa vår tillsyn med fler fältbesök i skogarna i nordvästra Sverige, samt informera och samråda med markägare i de fall vi anser att avverkningsanmälningar berör skogar med höga naturvärden. För att möjliggöra denna skarpare tillsyn och även en utökad rådgivning i nordvästra Sverige har Skogsstyrelsen i dag begärt ett extra anslag på 5 miljoner kronor hos regeringen.

För att göra det ännu tydligare för skogsbruket vilka förväntningar Skogsstyrelsen har på att de tar sitt ansvar under den tid pausen i identifieringen av nyckelbiotoper varar, har myndigheten i dag också kallat företrädare för skogsbruket i nordvästra Sverige till ett möte om ansvarsfrågan. Jag förväntar mig att de då presenterar hur de tänker hantera skogar med höga naturvärden.

Hoppas på kort paus

När det gäller pausens längd har myndigheten i olika sammanhang framhållit att samverkansprocessen ska avrapportera hösten 2018. Men det är absolut senast – ingen är gladare än jag om det går fortare än så.

I grunden är förutsättningarna för samverkansprocessens arbete inte förändrade. Syftet är fortfarande att ta fram utvecklade och långsiktiga arbetssätt för att avgränsa höga naturvärden i nordvästra Sverige. Med de förtydliganden som görs här bör det vara möjligt för miljöorganisationerna att fortsätta delta i arbetet, med den konstruktiva ansats de hade när de gick in i det.

Dokumentation

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Läs tidigare inlägg i debatten

Naturskyddsföreningen och WWF: Därför stoppar vi vår samverkan med Skogsstyrelsen
Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF kommer inte att delta i samverkansgruppen kring nyckelbiotoper så länge frågetecken kvarstår kring den paus i inventeringen av skyddsvärd skog som Skogsstyrelsen har beslutat om. Det skriver företrädare för de båda miljöorganisationerna.

Skogsstyrelsen: "Vi avser att bjuda in fler miljöorganisationer"
Skogsstyrelsen beklagar att beslutet om paus i identifiering av nyckelbiotoper uppfattats som ett sätt att föregripa arbetet i samverkansgruppen. Det skriver generaldirektör Herman Sundqvist i en replik till Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen och ber dem att inte lämna samverkansprocessen.

"Vi väntar fortfarande på svar från Skogsstyrelsen"
Vi har fört fram tydliga förutsättningar för vårt deltagande i samverkansgruppen om nyckelbiotoper, men Skogsstyrelsens svar till oss är än så länge ofullkomligt. Det skriver Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl och Världsnaturfonden WWF:s Peter Westman i en replik till generaldirektör Herman Sundqvist.

Vill du delta i debatten? Kontakta debattredaktör Ola Hjalmarsson på debatt@altinget.se


Nämnda personer

Herman Sundqvist

Generaldirektör för Skogsstyrelsen
Jägmästare, Skoglig doktor (Sveriges Lantbruksuniversitet, 1987)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00