Vattenkraftsförslaget möter motstånd

VATTENKRAFT. Regeringens förslag till ny lagstiftning för vattenkraften möter motstånd från både miljöhåll och från delar av branschen. Den ena sidan är på väg till EU-kommissionen, den andra sidan försöker arbeta om lagförslaget.

"En ganska bra medelväg." Så beskriver Naturskyddsföreningens Ellen Bruno förslagen i promemorian Vattenmiljö och vattenkraft som regeringen skickade ut på remiss i somras.

– Det finns så klart mycket föreningen skulle vilja ändra i förslagen, men det tror jag även kraftbolagen skulle vilja. Det är många som har bjudits in att ha synpunkter, men alla har faktiskt försökt att ge och ta i den här processen, säger Ellen Bruno till Altinget.

Förslagen i promemorian syftar till att landets vattenkraftverk ska lyda under moderna miljökrav, en process som kommer att ta ett par decennier. Det ska dessutom ske på så sätt att Sverige lever upp till EU-rätten, att regeringen böjer sig för tillkännagivande från riksdagen samt att punkterna om vattenkraften i den blocköverskridande energiöverenskommelsen genomförs.

Login