Debatt

V: Ska klimatomställningen lyckas måste alla vara med

I en klimatdebatt som länge varit skev i förhållande till ansvarsutkrävande och effekt kan Vänsterpartiets nya profil framstå som udda. Det vi försöker göra är att hitta den nivå på politiskt projekt som verkligen är en systemomställning. Det skriver Jenny Lindahl, kommunikationschef för Vänsterpartiet, i en replik.

”Omställning av industri och transporter är inte ett sätt att gömma klimatfrågan. Det är att ta den på det allvar som den förtjänar.”
”Omställning av industri och transporter är inte ett sätt att gömma klimatfrågan. Det är att ta den på det allvar som den förtjänar.”Foto: Stina Stjernkvist/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en debattartikel från Isadora Wronski, Sverigechef för Greenpeace, och i ett klimatupprop bland vänsterpartister, diskuteras frågan om hur Vänsterpartiet borde prata om klimatet. Det är ett samtal jag verkligen välkomnar.

Läs också

Klimatkrisen, vetskapen om den och att den eskalerar, har funnits länge. Under de senaste 30 åren har forskare och klimataktivister larmat allt högre om hur det är ställt. Människor på andra sidan jorden lever redan i konsekvenserna av denna kris. Trots det så har den politiska debatten som förts hittills inte lyckats lyfta in de politiska lösningar, om ens några lösningar, som måste till för att stoppa den globala uppvärmningen och dess konsekvenser.

Vänsterpartiet har förslagen. Vi har en klimatpolitik som håller ihop och som ger svar på många av de frågor som kritikerna nu lyfter. Men det är som sagt inte de frågorna kritikerna vill prata om. Det viktigaste är hur Vänsterpartiet pratar om klimatfrågan. Det i sig är intressant.

Naiv tro på marknaden

Omställningen måste styras av politiska beslut, inte av en naiv tro på marknadens osynliga hand.

Trots att klimatkrisen är en av de frågor som väljarna oroar sig mest för har de hittills inte vänt sig till partierna för att påverka inriktningen på politiken. Klimatpolitiken har tyvärr spelat en liten roll för hur väljarna har valt att lägga sina röster i valen. Det torde betyda att det saknas en politisk inriktning som folk tror kan göra det som krävs.

Under de senaste 30 åren har styrande politiker och makthavare intalat oss att ansvaret för att stoppa den pågående klimatkrisen ligger på antingen den enskilde individen eller på marknaden som kommer att lösa alla problem. Det måste vara slut på det nu. Vi behöver en strukturerad klimatomställning där alla områden tar sitt ansvar. Omställningen måste styras av politiska beslut, inte av en naiv tro på marknadens osynliga hand.

Partiets nya profil

Vänsterpartiet har en ny och större roll i svensk politik. De förslag som nu lyfts fram tydligare genom partiets nya profil syftar till att politiken ska ta ansvar och föreslå stora reformer för hur vi ställer om produktionen, och hur staten kan ta en mer aktiv roll i investeringarna i klimatomställningen och vara ledande i denna utveckling. I en klimatdebatt som länge varit skev i förhållande till ansvarsutkrävande och effekt kan det framstå som udda.

I klimatdebatten saknas i stort det steg som skulle kunna motivera väljarna att vikta frågan högre i partival. Den handlar oftast om antingen magnituden i hotet och beskrivningar av totala systemskiften, eller om ganska små frågor som rör personliga val. Det som borde debatteras mellan partierna är på vilket sätt politiken bäst tar ansvar för att genomföra den omställningen.

Det hjälper inte att uttala principer som ligger så långt ifrån dagens verklighet att det är omöjligt att förstå hur vi ska komma dit. De politiska förslag som sen ligger på bordet är inte i paritet med principerna. Det vi i Vänsterpartiet försöker göra med vår profil är att hitta den nivå på politiskt projekt som verkligen är en systemomställning, inte i ord, utan materiellt och faktiskt. Omställning av industri och transporter är inte ett sätt att gömma klimatfrågan. Det är att ta den på det allvar som den förtjänar.

Alla ska vara med

Politiken såväl som kommunikationen ska användas för att något ska hända – och då är det centralt att det vi säger inspirerar fler än de som redan är övertygade. Vårt budskap handlar om att skapa hopp och tro på framtiden och om att rätta till de stora fel som begåtts mot folket. När rikspolitiker inte på 30 år brytt sig om hur servicen ser ut för människor som bor på landsbygden, när tågnätet inte har byggts ut och när de tusentals jobb som skulle kunna följa klimatomställningen inte har skapats är det svårt att få med sig alla de människor som lever utanför storstäderna. Vi ska inte göra det svårare och dyrare att bo och verka i hela landet.

Mycket tyder på att klimatfrågan kommer vara mer central i den kommande valrörelsen än tidigare. Det tycker Vänsterpartiet är bra. Vi har mycket politik för grön omställning och förslag på hur den kan genomföras och finansieras. Jag kommer fortsätta diskutera hur vi kan vässa retoriken och kommunikationen ytterligare. Den stora omställningen kommer kräva stora statliga investeringar och regleringar så att utsläppen bringas ned i linje med våra klimatmål. För att de ska kunna genomföras krävs det att alla är med, både bilälskare i Boden och de som formulerar klimatrörelsens krav.

Läs tidigare inlägg i debatten

Vänsterpartiets ledning behöver lyssna till den interna klimatkritiken

Vi kan inte annat än hålla med det interna uppropet som kritiserar Vänsterpartiets ledning för att ha tappat fokus på klimatfrågan. Naturen säger stopp, skriver Isadora Wronski, Sverigechef för Greenpeace.

Nämnda personer

Isadora Wronski

Senior strateg Greenpeace, tidigare chef för Greenpeace Sverige
Masterexamen i zoofysiologi (Göteborgs uni., 2008)

Jenny Lindahl

Kommunikationschef Vänsterpartiet
Gymnasieutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget