Utvidgad GMO-märkning ska utredas

GMO. Regeringen överväger att införa en märkning av produkter från djur som har ätit GMO-foder.

Livsmedelsverket ska se över möjligheterna att införa en märkning av produkter från djur som har ätit foder från genetiskt modifierade organismer, GMO. Det framgår av regeringens regleringsbrev för 2016 till myndigheten.

I dag märks inte exempelvis mjölk, kött och ägg från djur som har ätit GMO-foder. Däremot märks livsmedel och foder som innehåller GMO. Även genetiskt modifierade organismer som inte är livsmedel märks, exempelvis utsäde eller prydnadsväxter.

Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget senast den 30 november 2017. Regeringen skriver att berörda aktörer, folkrörelser och branschorganisationer ska få möjlighet att lämna synpunkter på frågan.

Forrige artikel Naturvårdsverket överväger nya straff mot skräp Næste artikel Jordbruksverket ska planera för ökade vattenflöden