Utredarens svar på reseavdragskritiken: En del missförstånd

REMISSRUNDA. En övervägande majoritet är positiv till den föreslagna förändringen av reseavdraget – samtidigt finns det hårda kritiker som anser att landsbygden missgynnas. Men utredaren Lennart Olsen anser att delar av kritiken baseras på missförstånd.

I januariavtalets 23:e punkt utlovas en reform av det nuvarande reseavdraget under mandatperioden. Nu kan regeringssamarbetet dra igång det politiska arbetet.

Detta då resultatet av balansgången mellan de något konfliktartade direktiven som Reseavdragskommittén hade att hantera nu har varit ute på remiss.

Läs mer: "Uppmuntrar man mer resor med bil blir det negativt för miljön." 

Login