Transportstyrelsen: Nya cykelregler kan hämma cyklandet

TRANSPORTER. Regeringens förslag till nya cykelregler är kortsiktigt och riskerar att hämma utvecklingen för cyklingen. Det anser Transportstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Regeringens paket med nya cykelregler får ett relativt gott bemötande från remissinstanserna, även om det finns många synpunkter på enskilda regelförslag och detaljer. Men det finns även remissinstanser som är uttalat missnöjda. Det gäller framför allt Transportstyrelsen som tror att regeringens förslag inte alls kommer att främja cyklandet i någon större utsträckning, utan tvärtom riskerar att hämma utvecklingen.

Om cyklandet verkligen ska öka krävs en bättre samhällsplanering, inte nya cykelregler. Det konstaterar Transportstyrelsen i sitt remissyttrande till näringsdepartementet. Dagens bestämmelser i kombination med en förändring av infrastrukturen vore ett mycket effektivare sätt att få fler att cykla, enligt myndigheten.

"Det är rimligt att vägens eller gatans utformning speglar det beteende som önskas hos trafikanterna." skriver Transportstyrelsen i sitt yttrande.

Transportstyrelsen avstyrker därför hela paketet med regeländringar.

Folkhälsomyndigheten varnar också

Även Folkhälsomyndigheten hör till de remissinstanser som varnar för kortsiktighet. Myndigheten gör tummen upp för de förslagen som helhet, men invänder mot att cyklister över 15 år ska få cykla på bilväg även om det finns en cykelbana. Förslaget, som gäller bilvägar med hastigheter upp till 50 kilometer per timme är ett efterlängtat förslag från många, inte minst cykelsporten. Men Folkhälsomyndigheten tror att det kan få oönskade effekter:

"Förslaget riskerar att leda till minskad utbyggnad av cykelbanor och cykelfält och därmed bli kontraproduktivt. Långsiktiga åtgärder i den fysiska miljön som skapar förutsättningar för säker cykling i olika hastigheter är att föredra." skriver Folkhälsomyndigheten i sitt yttrande och varnar även för att det kan bli svårt att säkerställa att cyklisterna är äldre än 15 år.

Cykelorganisation besviken

Organisationen Svensk cykling hör till just de remissinstanser som är nöjda över "det sedan länge efterlängtade förslaget" att cykla i körbanan. Samtidigt hade cykelorganisationen förväntat sig både fler och skarpare förslag. Det regelpaket som regeringen nu lägger fram kommer inte att innebära någon avgörande påverkan på hur många människor som väljer cykeln:

"Svensk Cykling anser att om regeringen menar allvar med ambitionen att öka cyklandet måste kraftigare ändringar vidtas" organisationen i sitt yttrande.

I regeringens förslag till ändrade cykelregler finns bland annat:

  • Gående på en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt använda vänster sida i
    färdriktningen.
  • Cyklister som fyllt 15 år får använda körbanan även om det finns en cykelbana under förutsättning att den högsta tillåtna hastigheten på körbanan inte är högre än 50 kilometer i timmen.
  • En väg eller vägsträcka kan bestämmas vara en cykelgata med högsta tillåtna hastighet  30 kilometer i timmen. Motordrivna fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken och fordon som kör in på en cykelgata har väjningsplikt mot fordon som färdas där.
  • En vägmarkering för så kallad cykelbox införs.
  • En cykelpassage ska anges med vägmarkering för cykelpassage.

Regeländringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Forrige artikel "Det här bör regeringen göra nu" Næste artikel Tur i natur får sänkt moms – trots hård kritik Tur i natur får sänkt moms – trots hård kritik
Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

INSYN. Miljörättsprofessorn Jonas Ebbesson håller inte med om att Århuskonventionen överimplementeras i EU och dess medlemsländer.
– Vi granskar parternas efterlevnad och rapporterar våra slutsatser och rekommendation till partsmötet, och vi får godkänt av parterna, svarar ordföranden i efterlevnadskommittén.