Tidigare klimattopp leder arbete inför toppmöte

MILJÖ. Sveriges tidigare klimatförhandlare Johanna Lissinger Peitz kommer att leda kansliet i arbetet att ro i hamn ett högnivåmiljömöte i Sverige år 2022.

Med kort varsel inför de kommande klimatförhandlingarna i Madrid fick Mattias Frumerie, som till vardags jobbar med klimatfinansiering och klimatdiplomati på utrikesdepartementet, ta över ledarskapet för den svenska förhandlingsdelegationen.

Vad som skulle hända med den tidigare delegationsledaren var oklart. Men det nya uppdraget är nu presenterat: Johanna Lissinger Peitz kommer att leda den styrgrupp som regeringen hoppas på ska kunna få stöd för ett FN-miljömöte i Sverige under år 2022.

Läs mer: Sverige får ny klimatförhandlare vid COP25

Login