Tidigare Allians-flygförslag testar vingarna

JANUARIFÖRSLAG. Oklar klimatnytta och stora frågetecken om det ens kan komma på plats. Men förslaget om de klimatstyrande start- och landningsavgifterna har ändå skickats ut på remiss.
– Vi måste ju pröva och se om det går, säger Rickard Nordin (C).

Tanken att premiera olika flighter och olika flygplanstyper utifrån deras miljöprestanda, inklusive klimatpåverkan och användning av biojetbränsle, i de start- och landningsavgifter som bolagen betalar på svenska flygplatser har cirkulerat under flera år.

Inför valet år 2018 sköt dåvarande miljöministerns Karolina Skog (MP) ner Alliansoppositionens förslag, med hänvisning till att det skulle vara svårt att genomföra utan att stöta på patrull i annan lagstiftning.

Men i Januariavtalet tog planen fäste och efter flera om och men har Transportstyrelsen lämnat ett förslag i somras, som regeringen omedelbart skickat ut på remiss.

Login