Svenskt Näringsliv: Se upp för utvidgade industriutsläppskrav

Det är inte förvånande att andra länder vill använda industriutsläppsdirektivet för att genomföra stora delar av EU:s gröna giv-ambitioner hos enskilda aktörer, enligt Svenskt Näringsliv. ”Men vi tänker också att det kan finnas andra regelverk som är mer lämpliga” säger miljöpolicyansvariga Jenny Svärd.

Tunga aktörer inom näringslivet ser risker med planerna på utbreddat industriutsläppsdirektiv. <br>
Tunga aktörer inom näringslivet ser risker med planerna på utbreddat industriutsläppsdirektiv.
Foto: Tortap/Wikimedia commons
Jacob Hederos

Det finns flera stora förändringar som är aktuella bland de närmare 200 olika förslag som EU-kommissionen har lagt fram i förarbetet inför översynen som väntas att läggas fram under det kommande månaderna.

Förutom att fler sektorer med stor påverkan på exempelvis infrastrukturområdet – bland annat gruv- och bergtäktssektorn – föreslås att omfattas av direktivets bästa-tillgängliga-teknik-regler och -krav, så ställs det krav på att även fler miljöaspekter ska vägas in i regelverket.

Översynen kan få stor påverkan här på långt fler aktörer än de som omfattas idag. Dels beroende på hur utfallet av EU-förhandlingarna går, dels hur vi sedan väljer att implementera översynen i Sverige

Eva Blixt, Forskningschef Jernkontoret
Det är en utveckling som är förståelig, samtidigt som den är oroande, enligt Svenskt Näringsliv.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.