Debatt

Svensk djursjukvård: Att utbilda fler veterinärer är den viktigaste åtgärden

Sveriges veterinärförbund må ha åsikten att fler utbildningsplatser inte kommer att avhjälpa veterinärbristen, men det betyder inte att de har rätt. Självklart blir bristen på veterinärer mindre om det finns fler veterinärer. Det skriver representanter för Svensk djursjukvård i en replik.

”Att veterinärer upplever stress, hög arbetsbelastning, övertid och arbete på jourtid har sin grund i att de helt enkelt är för få.”
”Att veterinärer upplever stress, hög arbetsbelastning, övertid och arbete på jourtid har sin grund i att de helt enkelt är för få.”Foto: Stina Stjernkvist/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vi är överens med Sveriges veterinärförbund (SVF) om vissa saker, såsom att hat och hot mot djursjukvårdspersonal är en oacceptabel företeelse, att vi båda välkomnar den tillsatta utredningen och vi kan enas om att en hög arbetsbelastning är vardag för många veterinärer. Vi är dock inte eniga om orsakerna till veterinärbristen.

Läs också

Veterinärerna är för få

I dag legitimeras årligen fler veterinärer som är utbildade i andra länder än Sverige trots att veterinärutbildningen på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har 16 sökande per plats. SLU har i många år underlåtit att anpassa utbildningsplatserna till studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

I ljuset av detta är det inte omoraliskt att utbilda fler veterinärer, som SVF påstår, utan det omoraliska är att SLU underlåtit att utbilda fler. Det har helt struntat i att uppfylla det åtagande det fått i sitt regleringsbrev, nämligen att matcha utbildningsplatserna mot arbetsmarknadens behov.

Att veterinärer upplever stress, hög arbetsbelastning, övertid och arbete på jourtid har sin grund i att de helt enkelt är för få. Det finns inte tillräckligt många kollegor att dela arbetsbördan med. Att utbilda fler veterinärer löser inte alla problem, men det är den enskilt viktigaste åtgärden.

Tydliggör regleringsbrevet till SLU

SVF vill få det till att det enkom är veterinärernas arbetssituation som ligger bakom den rådande kompetensbristen, men så är naturligtvis inte fallet. När vi frågar veterinärerna i våra verksamheter om vad vi kan göra för att förbättra deras situation är svaret nästan alltid förbättrat lokalt ledarskap, men framför allt – anställ fler veterinärer.

I ljuset av detta är det inte omoraliskt att utbilda fler veterinärer, som SVF påstår, utan det omoraliska är att SLU underlåtit att utbilda fler. 

Problemet förvärras dock av att det inte bara råder brist på veterinärer, utan även på djursjukskötare och djurvårdare på utökade nivåer. Jordbruksverket ser just nu över de undantagsregler från behandlingsförbudet som gällt sedan 2017. Om de tas bort i sin nuvarande form kommer situationen förvärras ytterligare. Det är viktigt att de extra anslag till SLU, som nu aviserats verkligen resulterar i att fler veterinärer utexamineras. Regeringen behöver tydliggöra detta i SLU:s regleringsbrev.

Tre konkreta åtgärder

SVF har rätt i att de positiva effekterna av fler utbildningsplatser ligger några år framåt i tiden. Vi vill därför särskilt lyfta fram tre konkreta åtgärder som kan hjälpa på kort sikt:

  • Jordbruksverket behöver även fortsatt undanta djurvårdare från behandlingsförbudet. För att säkra kompetensförsörjningen behöver Jordbruksverket ersätta undantagsreglerna från behandlingsförbudet med en permanent reglering där djurvårdarnas upparbetade kvalifikationer och erfarenhet tillvaratas.
  • Rekrytering av utländska veterinärer måste underlättas. Det är avgörande att de utländska veterinärer som söker sig till Sverige har goda möjligheter att utföra sitt arbete här. Därför behöver Jordbruksverket se till att engelska tillåts som journalspråk.
  • Branschen och facken behöver tillsammans arbeta för att förbättra arbetsmiljön. Svensk djursjukvård kommer att fortsätta sitt samarbete med fackförbunden för att stärka medarbetarnas arbetsmiljö. Under våren initierade vi ett arbete inom ramen för Prevent där ett utbildningsmaterial tas fram för att ge stöd i hot- och hatsituationer.

Vi delar SVF:s oro för vart veterinärbristen kommer att leda, men det är på sin plats att konstatera att en utvidgning av veterinärutbildningen är en absolut nödvändighet.

Läs tidigare inlägg i debatten

Fler utbildningsplatser löser inte veterinärbristen

Regeringen har beslutat att utöka antal utbildningsplatser för veterinärer. Men kommer ett ökat antal utbildningsplatser på veterinärutbildningen att lösa veterinärbristen? Vi anser att svaret på frågan är nej, då frågan är mycket mer komplex än så. Det skriver Sveriges veterinärförbund.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00